[if lte IE 9]> Conny Brännberg | Kristdemokrat från Skövde

Conny Brännberg

Kristdemokrat från Skövde

Kristdemokraterna – ditt val!?


Det kändes verkligen stort att få denna utmärkelse av veteranföreningen. Kul att de uppskattat mitt sätt att framföra de inlägg som jag gör för Kristdemokraterna i regionfullmäktige.

Inför 2016 känner vi stor optimism. Även om opinionsmätningarna inte varit till vår fördel så är partiet starkt och dess medlemmar har en stark framtidstro. Det är många saker som gör att vi kristdemokrater känner optimism. Vi har haft många som vill bli medlemmar hos oss och nu har vi också en ny partiledning på plats. Ebba Busch Thor är vår partiledare sedan ett år tillbaka och har gjort en rivstart.

Stort tack för all uppmuntran och stöd under valrörelsen. Jag är väldigt glad men också väldigt ödmjuk inför det stora stöd som jag fått. Ännu en gång kan jag konstatera att många väljare har gett mig stöd.
Som politiker lever vi med att vi har ett uppdrag i fyra år och sedan upphör det. Man kan få behålla ett uppdrag ytterligare en mandatperiod men det är ingen självklarhet. Ibland är det till och med väldigt nyttigt att man byter uppdrag.
Det som nu står klart är att jag är personvald till regionfullmäktige. I regionstyrelsen fortsätter jag för tredje mandatperioden att vara regionrådsersättare och därutöver engagerad i ägar- och personalutskott.
I regionen blir det två ordförandeuppdrag. Dels som ordförande för Kulturnämnden och som ordförande för Turistrådet Västsverige AB. Det är två uppdrag där jag tidigare har erfarenhet från att vara vice ordförande.
I Skövde kommun fick jag förnyat förtroende att vara Kommunfullmäktiges ordförande, något jag verkligen uppskattar och gillar. Jag kommer också att vara kvar i kommunstyrelsen en tid.

Vill du veta mer om vad jag tycker och står för? Ta gärna del av mina blogginlägg. Bloggen heter ”Brännbergs Blandningar” och är en blandning av personliga, politiska och rent familjära händelser: http://www.brannberg.blogg.se

Kristdemokraterna behövs både i Europa och i svensk politik. Ord som solidaritet, omsorg, delaktighet och gemenskap framstår som stora utmaningar. Vi behöver varandra som aldrig förr. Det gäller både då vi betraktar vårt eget land och omvärlden. Mängder av flyktingar finns spridda runt om i världen och i Sverige hårdnar klimatet för att ställa upp för den som är i nöd. Som förtroendevald är det min ambition att vara med och förändra. Vi kallar det för ett människovänligare samhälle och ”där ingen ska hållas tillbaka och ingen lämnas efter”. Det som vi särskilt vill lyfta fram är barn och ungdomars uppväxtvillkor. Att satsa på barnen är inte bara att satsa på framtiden, det är en satsning även på nuet. Vi vet att ”det man sår det får man skörda” och vi är övertygade om att tid tillsammans med barnen är något av det viktigaste för föräldrar.
Vi kommer att fortsätta med kraft att förändra under det kommande året och vädjar om ditt stöd. Kristdemokraterna vill göra skillnad och vi som är politiskt valda denna mandatperioden ska göra vad vi kan för att förverkliga våra drömmar.

Personligen är jag mycket glad över förmånen att få vara din representant i Skövde Kommun och Västra Götalandsregionen.

Ett stort tack till alla som röstade på mig i valet 2010. Det känns roligt men också ödmjukt att konstatera att jag är den kristdemokrat som fått flest röster, procentuellt sett. Det är också hedrande att många kontaktar mig för att de känner att jag är ”deras” politiker. Du får gärna kontakta mig även om du inte röstade på KD.

Jag brinner för att vara med och skapa ett mänskligare samhälle och kommer att göra vad jag kan för att få kristdemokraterna att framstå som alliansens sociala röst.

Jag vill gärna ha kontakt med dig. Du är alltid välkommen att höra av dig.

Nedan finner du den valfilm som spelades in i samband med valet 2010. Till stora delar är den fortfarande aktuell.